20.12.2019 - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji", złożonym przez Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C.

08.08.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji", złożony przez Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C. przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

08.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgłoś sugestię, błąd