09.08.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie superwizji w psychoterapii”, złożony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

09.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoś sugestię, błąd