22.08.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży", złożony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

22.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zgłoś sugestię, błąd