02.03.2020 - Minister Rozwoju podpisał pismo informujące Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „ Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości” wraz z uzasadnieniem.

04.11.2016 - W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

14.10.2016 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

13.10.2016 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Zgłoś sugestię, błąd