16.12.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Obsługiwanie specjalistycznych urządzeń i linii procesowych w produkcji farb, lakierów i klejów”, złożony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

16.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

Zgłoś sugestię, błąd