30.10.2020 - Minister Zdrowia podpisał pismo informujące REA ACADEMY Sp. z o.o. o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Aplikowanie taśm do kinesiology tapingu” wraz z uzasadnieniem.

05.03.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Aplikowanie taśm do kinesiology tapingu”, złożony przez REA ACADEMY Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

05.03.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez REA ACADEMY Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoś sugestię, błąd