12.02.2020 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał pismo informujące Fundację VCC o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Dozorowanie mienia” wraz z uzasadnieniem.

07.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Dozorowanie mienia", złożony przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

07.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zgłoś sugestię, błąd