20.03.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie standardu bezpieczeństwa dronowego w infrastrukturze krytycznej i wrażliwej", złożony przez Terra Hexen Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

20.03.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez przez Terra Hexen Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

Zgłoś sugestię, błąd