17.04.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie jakości opieki i edukacji w placówkach dla dzieci do lat 3", złożony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

17.04.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zgłoś sugestię, błąd