08.09.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie mikropigmentacji estetycznej", złożony przez SIMITU Sp. z o.o. został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

08.09.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez SIMITU Sp. z o.o. został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

Zgłoś sugestię, błąd