08.09.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej w środowisku 3D", złożony przez Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

08.09.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

Zgłoś sugestię, błąd