01.10.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej", złożony przez Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o. został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

01.10.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o. został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

Zgłoś sugestię, błąd