01.10.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w oświacie", złożony przez Podkarpackie Centrum Mediacji został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

01.10.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Podkarpackie Centrum Mediacji został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zgłoś sugestię, błąd