02.09.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie sprzedaży przez platformy elektroniczne", złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

02.09.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

Zgłoś sugestię, błąd