16.12.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia", złożony przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

16.12.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

Zgłoś sugestię, błąd