23.12.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

26.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz na rzecz rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji", złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

26.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgłoś sugestię, błąd