28.12.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie prac budowlanych wykończeniowych", złożony przez Centrum Szkoleń MIKO Sp. z o. o., został przekazany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

28.12.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Centrum Szkoleń MIKO Sp. z o. o., został przekazany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zgłoś sugestię, błąd