30.12.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Farmerskie wyrabianie serów i innych produktów z mleka – Serowar farmerski", złożony przez Fundację wspieranie serowarstwa farmerskiego - Na serio, został przekazany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

30.12.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez „Farmerskie wyrabianie serów i innych produktów z mleka – Serowar farmerski", złożony przez Fundację wspieranie serowarstwa farmerskiego - Na serio, został przekazany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgłoś sugestię, błąd