11.03.2019 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii podpisał pismo informujące wnioskodawcę (NESPERTA Sp. z o. o.) o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej " Stylizowanie paznokci" wraz z uzasadnieniem.

19.06.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji został przekazany do Ministra Rozwoju.

07.04.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji został przekazany do Ministra Edukacji Narodowej.

07.03.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji został zwrócony przez Ministerstwo Zdrowia do PARP.

01.03.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Nesperta Sp. z o.o. został przekazany do Ministra Zdrowia.

24.02.2017 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Nesperta Sp. z o.o. został przekazny do Ministra Zdrowia.

Zgłoś sugestię, błąd