14 stycznia 2019 r. kwalifikacja rynkowa "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
W dniu 14 stycznia br. Minister Cyfryzacji podpisał umowę z Grupą Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest VS DATA Witold Sobolewski, która od dnia 10 listopada 2018 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

04.09.2018 - Kwalifikacja rynkowa "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

28.08.2018 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra.

21.04.2017 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez VS DATA został przekazany do Ministra Cyfryzacji.

21.04.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez VS DATA został przekazany do Ministra Cyfryzacji.

Zgłoś sugestię, błąd