08.09.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej w środowisku 3D", złożony przez Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

08.09.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

08.09.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie mikropigmentacji estetycznej", złożony przez SIMITU Sp. z o.o. został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

08.09.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez SIMITU Sp. z o.o. został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

14.09.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Serwisowanie i naprawa bezzałogowych statków powietrznych", złożony przez Aviation Consulting Michał Ratajczak został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury

14.09.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Aviation Consulting Michał Ratajczak został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury

14.08.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa Bezpiecznego Łańcucha Dostaw", złożony przez Aviation Consulting Michał Ratajczak został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury

14.08.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Aviation Consulting Michał Ratajczak został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury

30.07.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Wykonywanie usług barberskich", został złożony przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości przekazany do Ministerstwa Rozwoju

30.07.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

Zgłoś sugestię, błąd