24.02.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie pracą w kuchni”, złożony przez EVACO Sp. z o. o., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

24.02.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez EVACO Sp. z o. o., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

24.02.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Kreowanie smaków i dekorowanie potraw”, złożony przez EVACO Sp. z o. o., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

24.02.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez EVACO Sp. z o. o., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

05.02.2020 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał pismo informujące SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej” wraz z uzasadnieniem.

26.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej”, złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

26.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

20.01.2020 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał pismo informujące SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych” wraz z uzasadnieniem.

21.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych”, złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

21.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

28.01.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami”, złożony przez Polski Komitet Paraolimpijski, został przekazany do Ministerstwa Sportu.

28.01.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Polski Komitet Paraolimpijski, został przekazany do Ministerstwa Sportu.

Zgłoś sugestię, błąd