17.12.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

11.12.2020 - Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

20.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnoza potencjału uczniów i prowadzenie rozmów z wykorzystaniem metod coachingowych", złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

20.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

14.12.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

25.11.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

19.02.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin", złożony przez CHIC Warsaw Sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

19.02.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez CHIC Warsaw Sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

14.12.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

25.11.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

31.08.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej", złożony przez Szkołę Górską - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

31.08.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Szkołę Górską - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

02.12.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

13.11.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów”. Obwieszczenie Ministra

14.06.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów", złożony przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

14.06.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

01.12.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

13.11.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ścian”. Obwieszczenie Ministra

14.06.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ścian", złożony przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

14.06.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Zgłoś sugestię, błąd