01.12.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

13.11.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ścian”. Obwieszczenie Ministra

14.06.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ścian", złożony przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

14.06.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

23.11.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Obróbka wstępna warzyw i owoców" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

06.11.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Obróbka wstępna warzyw i owoców”. Obwieszczenie Ministra

09.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Obróbka wstępna warzyw i owoców", złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

09.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

10.11.2020 - kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie obsługi biura” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy z Grupą Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadającą jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

08.11.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji VCC uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie obsługi biura”.

22.07.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie obsługi biura" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

17.07.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

17.10.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

10.10.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Rozwoju.

04.08.2020 - Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji VCC uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego”.

14.07.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

24.06.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

15.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego", złożony przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

15.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

31.07.2020 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję nadającą Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa procesów księgowych”.

20.05.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa procesów księgowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

13.03.2020 - Minister Finansów włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

26.04.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Obsługa procesów księgowych”, złożony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce został przekazany do Ministra Finansów.

26.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce został przekazany do Ministra Finansów.

Zgłoś sugestię, błąd