06.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości

23.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

20.11.2019 – Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) dla Polskiego Centrum Mediacji.

08.10.2019 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Polskiemu Centrum Mediacji uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”.

05.09.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polskie Centrum Mediacji został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

13.12.2018 r. kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
W dniu 13 grudnia Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja VCC, która od dnia 12.12.2018 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

02.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

10.12.2018 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

24.11.2017 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

13.11.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

14 stycznia 2019 r. kwalifikacja rynkowa "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
W dniu 14 stycznia br. Minister Cyfryzacji podpisał umowę z Grupą Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest VS DATA Witold Sobolewski, która od dnia 10 listopada 2018 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

04.09.2018 - Kwalifikacja rynkowa "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

28.08.2018 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra.

21.04.2017 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez VS DATA został przekazany do Ministra Cyfryzacji.

21.04.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez VS DATA został przekazany do Ministra Cyfryzacji.

26.07.2017 - Kwalifikacja rynkowa Montowanie stolarki budowlanej została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

19.07.2017 - Minister Infrastruktury i Budownictwa włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra.

27.09.2016 - W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Montaż stolarki budowlanej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

12.09.2016 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

05.09.2016 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Infastruktury i Budownictwa.

26.11.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

09.07.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji.

21.05.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

10.07.2018 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

03.04.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu ", złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Infrastruktury.

03.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Infrastruktury.

05.11.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

09.07.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji.

21.05.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.07.2018 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

03.04.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)", złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Infrastruktury.

03.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Infrastruktury.

Zgłoś sugestię, błąd