14.07.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

24.06.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

15.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego", złożony przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

15.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

18.06.2020 – Minister Rozwoju podpisał umowę z Instytutem Turystyki Spółka z o.o., nadając mu uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój.

16.01.2020 – Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji Wiedza Umiejętność Rozwój uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”.

16.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację Wiedza Umiejętność Rozwój został przekazany do Ministra Rozwoju.

25.03.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Sportu i Turystyki umowy z Instytutem Turystyki Spółka z o.o, nadającej mu uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

15.02.2019 – Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji VCC uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”.

17.12.2018 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

05.12.2018 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

27.12.2017 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Sportu i Turystyki.

27.12.2017 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” złożony przez Fundację VCC, został przekazany do Ministra Sportu i Turystyki.

26.05.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich", złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu

26.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu

23.07.2020 r. kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W dniu 23 lipca br. Minister Zdrowia podpisał umowę z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie (CMKP), nadając uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który od dnia 04.12.2019 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

05.02.2020 – Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Centrum CBT EDU Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

04.12.2019 – Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję nadającą Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”.

19.07.2019 – Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

11.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

03.09.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

24.08.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży", złożony przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

23.07.2020 – Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję nadającą Agencji Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Przygotowanie i wypiekanie pizzy”.

17.06.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Przygotowanie i wypiekanie pizzy” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

03.06.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.04.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wypiekanie pizzy", złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki

10.04.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zgłoś sugestię, błąd