21.12.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie mikropigmentacji korekcyjnej ", złożony przez SIMITU Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

21.12.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji "Wykonywanie mikropigmentacji korekcyjnej" złożony przez SIMITU Sp. z o.o, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

16.12.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia", złożony przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

16.12.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

11.12.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp", złożony przez firmę AS Professional Beauty Stanisław Szewieczek, został przekazany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

11.12.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę AS Professional Beauty Stanisław Szewieczek, został przekazany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

08.12.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizacja i zarządzanie w tenisie stołowym", złożony przez Polski Związek Tenisa Stołowego, został przekazany do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (wniosek będzie procedowany w Ministerstwie Sportu)

08.12.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Tenisa Stołowego, został przekazany do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (wniosek będzie procedowany w Ministerstwie Sportu)

08.12.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Popularyzacja i instruktaż w tenisie stołowym", złożony przez Polski Związek Tenisa Stołowego, został przekazany do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (wniosek będzie procedowany w Ministerstwie Sportu)

08.12.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Tenisa Stołowego, został przekazany do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (wniosek będzie procedowany w Ministerstwie Sportu)

Zgłoś sugestię, błąd