16.12.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Obsługiwanie homogenizujących urządzeń w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym”, złożony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

16.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

16.12.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Projektowanie procesu produkcji naturalnych produktów kosmetycznych”, złożony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

16.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

12.12.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Monitorowanie oddziaływania zakładu przemysłu nawozowego na środowisko”, złożony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, został przekazany do Ministerstwa Klimatu.

12.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, został przekazany do Ministerstwa Klimatu.

12.12.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Dokonywanie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych”, złożony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

12.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

12.12.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków”, złożony przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, został przekazany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

12.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, został przekazany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zgłoś sugestię, błąd