07.12.2020 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

25.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)", złożony przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji

25.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji

04.12.2020 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

28.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami", złożony przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji

28.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji

07.12.2020 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

25.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)", złożony przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji

25.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji

13.11.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC", złożony przez firmę Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

13.11.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

04.12.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

12.11.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Wykonywanie i montowanie więźb dachowych”. Obwieszczenie Ministra

14.06.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych", złożony przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

14.06.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Zgłoś sugestię, błąd