23.07.2020 – Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję nadającą Agencji Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górniki uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi”.

16.06.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

03.06.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.04.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i serwowanie sushi", złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki

10.04.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki

23.07.2020 – Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję nadającą Agencji Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Przygotowanie potraw grill i barbecue”.

16.06.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Przygotowanie potraw grill i barbecue” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

03.06.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.04.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie potraw grill i barbecue", złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki

10.04.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki

23.07.2020 – Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję nadającą Agencji Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Przygotowanie deserów restauracyjnych”.

29.06.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Przygotowanie deserów restauracyjnych” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

16.06.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.04.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie deserów restauracyjnych", złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki

10.04.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki

19.05.2020 - Minister Rozwoju poinformował o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Generowanie leadów sprzedażowych", złożonym przez Fundację VCC.

05.06.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Generowanie leadów sprzedażowych", złożony przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

05.06.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

07.07.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

23.06.2020 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.01.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

07.01.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych", złożony przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgłoś sugestię, błąd