03.07.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Stylizacja fryzur dziennych i okazjonalnych", złożony przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

03.07.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

16.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

22.05.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog ”, złożony przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

14.05.2019 r. kwalifikacja rynkowa "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W dniu 14 maja br. Minister Cyfryzacji podpisał umowę z Grupą Gomułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Akademia Światłowodowa sp. z o.o., która od dnia 18.02.2019 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

18.02.2019 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą Akademii Światłowodowej sp. z o.o. uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej”.

11.01.2019- Kwalifikacja rynkowa "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

14.03.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej", złożony przez Akademia Światłowodowa sp. z o.o. został przekazany do Ministra Cyfryzacji.

14.03.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Akademia Światłowodowa sp. z o.o został przekazany do Ministra Cyfryzacji.

29.04.2019 – Minister Edukacji Narodowej wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji Królowej Świętej Jadwigi uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori”.

27.12.2018 - Kwalifikacja rynkowa "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

20.11.2018 - Minister Edukacji Narodowej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra.

13.02.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundacja Królowej Świętej Jadwigi został przekazany do Ministra Edukacji Narodowej.

22.01.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" złożony przez  Fundację Królowej Świętej Jadwigi, został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

08.11.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji VCC uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie obsługi biura”.

22.07.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie obsługi biura" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

17.07.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

17.10.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

10.10.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Rozwoju.

Zgłoś sugestię, błąd