02.12.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

12.11.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych”. Obwieszczenie Ministra

14.06.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych", złożony przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

14.06.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

24.11.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Zmywanie naczyń" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

09.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Zmywanie naczyń", złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

09.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

24.11.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb", została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

12.11.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb”. Obwieszczenie Ministra

09.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb", złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

09.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

19.11.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie przyjęć okolicznościowych", złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

19.11.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

19.11.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie usług konferencyjnych", złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

19.11.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Zgłoś sugestię, błąd