27.11.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

09.07.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji.

21.05.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.07.2018 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

22.06.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi", złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej został przekazany do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

22.06.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej został przekazany do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

06.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości

14.04.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Konfederację LEWIATAN, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

30.03.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

19.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

20.11.2019 – Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) dla Polskiego Centrum Mediacji.

08.10.2019 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Polskiemu Centrum Mediacji uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

04.09.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polskie Centrum Mediacji został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W dniu 3 lipca 2019 Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

20.05.2019 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Centralnemu Instytutowi Analiz Polityczno-Prawnych uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

10.04.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

13.12.2018 r. kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
W dniu 13 grudnia Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja VCC, która od dnia 12.12.2018 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

21.12.2018 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

10.12.2018 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

26.07.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, złożony przez Fundację VCC, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

26.07.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

20.01.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

20.12.2019 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

31.08.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „ Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji", złożony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

14.01.2020 – Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję nadającą Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości”.

27.11.2019. - Kwalifikacja rynkowa „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

12.11.2019 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

01.10.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości", złożony przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

01.10.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

08.04.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

29.10.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Optyk okularowy – Świadectwo czeladnicze", złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.</>

Zgłoś sugestię, błąd