07.11. 2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie samochodów elektrycznych”, złożony przez Instytut Transportu Samochodowego, został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

07.11.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Instytut Transportu Samochodowego, został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

12.11.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Obsługiwanie samochodów autonomicznych”, złożony przez Instytut Transportu Samochodowego, został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

12.11.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Instytut Transportu Samochodowego, został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

06.11.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Kupowanie usług badawczych dla branży motoryzacyjnej”, złożony przez Instytut Transportu Samochodowego, został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

06.11.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Instytut Transportu Samochodowego, został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

31.10.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Organizowanie pomocy w zakresie mobilności w oparciu o zidentyfikowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami”, złożony przez Instytut Transportu Samochodowego, został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

31.10.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Instytut Transportu Samochodowego, został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

31.10.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Serwisowanie kół pojazdów samochodowych”, złożony przez Instytut Transportu Samochodowego, został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

31.10.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Instytut Transportu Samochodowego, został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

Zgłoś sugestię, błąd