29.10.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Dobieranie i podawanie wina", złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

29.10.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

29.10.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych", złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

29.10.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

29.10.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Komunikowanie się za pomocą tworzenia, opowiadania i wysłuchiwania historii (storytelling)", złożony przez firmę Magdalena Petryniak GRUPA SAPR, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

29.10.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Magdalena Petryniak GRUPA SAPR, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

10.11.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, edukacyjnych o charakterze niemasowym", złożony przez Związek Harcerstwa Polskiego, został przekazany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

10.11.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Związek Harcerstwa Polskiego, został przekazany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

30.10.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

16.10.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

09.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym", złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

09.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd