09.04.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Optyk okularowy - dyplom mistrzowski” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

29.10.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Optyk okularowy – Dyplom mistrzowski", złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

15.03.2019. - Kwalifikacja rynkowa „Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

05.11.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - Dyplom mistrzowski", złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

06.03.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Fotograf - dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

06.11.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Fotograf - Dyplom mistrzowski ", złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

04.02.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Krawiec - dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

05.11.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Krawiec - Dyplom mistrzowski", złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

18.03.2019. - Kwalifikacja rynkowa „Elektryk - dyplom mistrzowski” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

29.12.2018 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

07.11.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Elektryk - Dyplom mistrzowski", złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgłoś sugestię, błąd