13.07.2017 - Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał pismo informujące Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "zarządzanie nieruchomościami" wraz z uzasadnieniem.

17.11.2016 - W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie nieruchomościami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

09.11.2016 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości został przekazany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

09.11.2016 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości został przekazany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

30.05.2017 - Wniosek o włącznie kwalifikacji został wycofany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

10.02.2017 - W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie nieruchomościami" (wniosek OIGN) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

04.01.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami został przekazany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

16.05.2017 - Wniosek o włącznie kwalifikacji został rozpatrzony negatywnie przez Ministra Sportu i Turystyki.

03.02.2017 - W Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Organizowanie imprez i usług turystycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

01.02.2017 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Sportu i Turystyki.

01.02.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd