22.08.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży", złożony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

22.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

09.08.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie superwizji w psychoterapii”, złożony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

09.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

20.12.2019 - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji", złożonym przez Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C.

08.08.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji", złożony przez Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C. przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

08.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

08.08.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika", złożony przez NOVOL Sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

08.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez NOVOL Sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

08.08.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej", złożony przez NOVOL Sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

08.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez NOVOL Sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

.

Zgłoś sugestię, błąd