23.04.2019 – Minister Edukacji Narodowej wydał pozytywną decyzję nadającą Związkowi Harcerstwa Polskiego uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”.

07.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Edukacji Narodowej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

23.07.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Związek Harcerstwa Polskiego został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

23.07.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi", złożony przez Związek Harcerstwa Polskiego został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

03.01.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

16.12.2019 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

07.03.2019 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego został przekazany do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

27.04.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Asystowanie w przygotowaniu potraw”została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

03.04.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.01.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

10.01.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w przygotowywaniu potraw ", złożony przez Fundację VCC, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

28.05.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego", złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu

28.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu

28.05.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego", złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu

28.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu

Zgłoś sugestię, błąd