30.10.2020 - Minister Zdrowia podpisał pismo informujące REA ACADEMY Sp. z o.o. o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Aplikowanie taśm do kinesiology tapingu” wraz z uzasadnieniem.

05.03.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Aplikowanie taśm do kinesiology tapingu”, złożony przez REA ACADEMY Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

05.03.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez REA ACADEMY Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

12.10.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

17.09.2020 - Minister Edukacji Narodowej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową.  Obwieszczenie Ministra

30.10.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Związek Harcerstwa Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

16.10.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej", złożony przez Związek Harcerstwa Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

22.09.2020 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych”.

18.09.2020 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Polskiemu Centrum Mediacji uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych”.

26.08.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Polskie Centrum Mediacji, został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

07.07.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

23.06.2020 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.01.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

07.01.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych", złożony przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

03.08.2020 - Minister Zdrowia podpisał pismo informujące SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii indywidualnej z młodzieżą i osobami dorosłymi po jednorazowym doświadczeniu traumatycznym” wraz z uzasadnieniem.

20.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii indywidualnej z młodzieżą i osobami dorosłymi po jednorazowym doświadczeniu traumatycznym", złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny przekazany do Ministerstwa Zdrowia

20.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny przekazany do Ministerstwa Zdrowia

03.08.2020 - Minister Zdrowia podpisał pismo informujące SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających konsekwencji traum złożonych” wraz z uzasadnieniem.

20.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających konsekwencji traum złożonych", złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny przekazany do Ministerstwa Zdrowia

20.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny przekazany do Ministerstwa Zdrowia

Zgłoś sugestię, błąd