27.11.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

09.07.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji.

21.05.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.07.2018 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

03.04.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)", złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Infrastruktury.

03.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Infrastruktury.

30.10.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

09.07.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji.

21.05.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.07.2018 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

03.04.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)", złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Infrastruktury.

03.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Infrastruktury.

09.10.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii umowy z Grupą Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadającej jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

04.03.2019 – Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję nadającą Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy”.

07.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

19.12.2018 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

17.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą został przekazany do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

09.04.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Aktywne prowadzenie sprzedaży produktów i usług skierowanych do klientów biznesowych", złożony przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

20.05.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

16.03.2020 - Minister Finansów włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

26.04.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”, złożony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce został przekazany do Ministra Finansów.

26.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce został przekazany do Ministra Finansów.

09.10.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowy z Grupą Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadającej jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

12.03.2019 – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał pozytywną decyzję nadającą Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”.

24.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

19.12.2018 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

26.04.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami kadrowymi", złożony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce został przekazany do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

26.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgłoś sugestię, błąd