16.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

28.12.2018 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

1.05.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia ”, złożony przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

14.11.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Zarządzanie pracą restauracji” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Sportu i Turystyki umowy z Instytutem Turystyki Spółka z o.o., nadającej mu uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

02.10.2019 – Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję nadającą Agencji Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Zarządzanie pracą restauracji”.

19.07.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie pracą restauracji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

16.07.2019 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

07.06.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „ Zarządzanie pracą restauracji ”, złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

07.06.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

07.11.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

09.07.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji.

21.05.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.07.2018 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

22.06.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi", złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej został przekazany do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

22.06.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej został przekazany do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

27.11.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

09.07.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji.

21.05.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.07.2018 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

22.06.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi", złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej został przekazany do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

22.06.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej został przekazany do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

20.01.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

20.12.2019 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

31.08.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „ Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji", złożony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgłoś sugestię, błąd