09.03.2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał pozytywną decyzję nadającą Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych”.

03.01.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

16.12.2019 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

07.03.2019 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego został przekazany do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

28.10.2020 – Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez „ ICVC CERTYFIKACJA Sp. z o.o.”, został przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

11.02.2020 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji Europa House uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”.

25.11.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację Europa House został przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

25.10.2019 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą ITpass sp. z o.o. uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”.

08.10.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji złożony przez ITpass sp. z o.o. został przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

07.09.2019 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji VCC uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”.

23.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

13.06.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Cyfryzacji umowy z Grupą Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadającej jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

16.04.2019 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA" w Krotoszynie uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”.

24.01.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA" w Krotoszynie został przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

13.12.2018 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”.

04.10.2018 - Kwalifikacja rynkowa Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

28.08.2018 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

04.04.2017 - W Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat umiejętnści komputerowych - poziom podstawowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

15.11.2016 - Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej obydwa wnioski zostały przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji.

27.09.2016 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

27.09.2016 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne został przekazany do Ministra Edukacji Narodowej.

27.10.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

14.10.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

09.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Pakowanie posiłków i dostarczanie do odbiorcy", złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

09.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

05.10.2020 r. kwalifikacja rynkowa "Wdrażanie dostępności w organizacji" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W dniu 5 października br. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał umowę z Fundacją Instytut Spaw Publicznych, nadając uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja Widzialni, która od dnia 02.07.2020 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

02.07.2020 – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji Widzialni uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Wdrażanie dostępności w organizacji”.

12.05.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Wdrażanie dostępności w organizacji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

23.04.2020 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

29.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Wdrażanie standardów dostępności w organizacji ", złożony przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

29.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

08.10.2020 r. kwalifikacja rynkowa  "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W dniu 8 października br. Minister Zdrowia podpisał umowę z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie (CMKP), nadając uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza wyrobów Medycznych POLMED, która od dnia 04.12.2019 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

04.12.2019 – Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję nadającą Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

15.07.2019 – Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez „TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE ANNA TROCZYŃSKA”, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

10.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

15.05.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w wyroby medyczne”, złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

15.05.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED został przekazany do Ministra Zdrowia.

Zgłoś sugestię, błąd