20.03.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie standardu bezpieczeństwa dronowego w infrastrukturze krytycznej i wrażliwej", złożony przez Terra Hexen Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

20.03.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez przez Terra Hexen Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

19.03.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć freeride’owych i skitourowych", złożony przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, został przekazany do Ministerstwa Sportu.

19.03.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, został przekazany do Ministerstwa Sportu.

12.02.2020 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał pismo informujące Fundację VCC o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Dozorowanie mienia” wraz z uzasadnieniem.

07.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Dozorowanie mienia", złożony przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

07.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

13.03.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Samodzielne planowanie i realizacja kształcenia żeglarskiego oraz egzaminowanie w żeglarstwie", złożony przez Polski Związek Żeglarski przekazany do Ministerstwa Sportu

13.03.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Żeglarski przekazany do Ministerstwa Sportu

13.03.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w żeglarstwie wyczynowym w cyklu rocznym", złożony przez Polski Związek Żeglarski przekazany do Ministerstwa Sportu

13.03.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Żeglarski przekazany do Ministerstwa Sportu

Zgłoś sugestię, błąd