30.12.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Farmerskie wyrabianie serów i innych produktów z mleka – Serowar farmerski", złożony przez Fundację wspieranie serowarstwa farmerskiego - Na serio, został przekazany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

30.12.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez „Farmerskie wyrabianie serów i innych produktów z mleka – Serowar farmerski", złożony przez Fundację wspieranie serowarstwa farmerskiego - Na serio, został przekazany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

30.12.2020 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

08.02.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych ", złożony przez Intchem sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

08.02.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Intchem sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

29.12.2020 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

08.02.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyślej", złożony przez Intchem sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

08.02.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Intchem sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

28.12.2020 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

08.02.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych", złożony przez Intchem sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

08.02.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Intchem sp. z o.o. przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

28.12.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie prac budowlanych wykończeniowych", złożony przez Centrum Szkoleń MIKO Sp. z o. o., został przekazany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

28.12.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Centrum Szkoleń MIKO Sp. z o. o., został przekazany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zgłoś sugestię, błąd