23.07.2020 - Minister Rozwoju podpisał pismo informujące Fundację VCC o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „ Wykonywanie makijażu fotograficznego ” wraz z uzasadnieniem.

02.07.2020 – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji Widzialni uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Wdrażanie dostępności w organizacji”.

12.05.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Wdrażanie dostępności w organizacji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

23.04.2020 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

29.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Wdrażanie standardów dostępności w organizacji ", złożony przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

29.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

19.05.2020 - Minister Rozwoju poinformował o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Generowanie leadów sprzedażowych", złożonym przez Fundację VCC.

05.06.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Generowanie leadów sprzedażowych", złożony przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

05.06.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

07.07.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

23.06.2020 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.01.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

07.01.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych", złożony przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

03.07.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Stylizacja fryzur dziennych i okazjonalnych", złożony przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

03.07.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

Zgłoś sugestię, błąd