14.09.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Serwisowanie i naprawa bezzałogowych statków powietrznych", złożony przez Aviation Consulting Michał Ratajczak został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury

14.09.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Aviation Consulting Michał Ratajczak został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury

14.08.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa Bezpiecznego Łańcucha Dostaw", złożony przez Aviation Consulting Michał Ratajczak został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury

14.08.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Aviation Consulting Michał Ratajczak został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury

30.07.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Wykonywanie usług barberskich", został złożony przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości przekazany do Ministerstwa Rozwoju

30.07.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

30.07.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przewodnictwo turystyczne dla wybranego obszaru", złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

30.07.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze został przekazany do Ministerstwa Rozwoju

W dniu 23 lipca 2020 Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec następujących instytucji certyfikujących: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

10.06.2020 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą SWPS Uniwersytetowi Humanistycznospołecznemu uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”.

06.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości

12.02.2020 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”.

23.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

20.11.2019 – Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) dla Polskiego Centrum Mediacji.

08.10.2019 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Polskiemu Centrum Mediacji uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”.

05.09.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polskie Centrum Mediacji został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

13.12.2018 r. kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
W dniu 13 grudnia Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja VCC, która od dnia 12.12.2018 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

02.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

10.12.2018 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

24.11.2017 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

13.11.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Sprawiedliwości.

Zgłoś sugestię, błąd