Processing...

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
kwalifikacja pełna
1

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Zgodnie z art. 44q ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977+2014%2409%2401&min=1.


Wyświetlone 1-2 z 2.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Każda szkoła podstawowaKuratorium oświatyaktywny
2okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo
Świadectwo
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca