Processing...

Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
kwalifikacja pełna
8

Tytuł zawodowy/naukowy: Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska
Nie dotyczy
Dyplom ukończenia studiów II stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i BioinżynieriiCentralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułówaktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca