Processing...

Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Mechaniczny
kwalifikacja pełna
8

Tytuł zawodowy/naukowy: Doktor nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa
Nie dotyczy
Dyplom ukończenia studiów II stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział MechanicznyCentralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułówaktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca