Processing...

Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie inżynieria rolnicza - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
kwalifikacja pełna
8

Tytuł zawodowy/naukowy: Doktor nauk rolniczych w zakresie inżynieria rolnicza
Nie dotyczy
Dyplom ukończenia studiów II stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-TechnologicznyCentralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułówaktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca