Processing...

Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
kwalifikacja pełna
8

Tytuł zawodowy/naukowy: Doktor nauk medycznych w zakresie biologia medyczna
Nie dotyczy
Dyplom ukończenia studiów II stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w SosnowcuCentralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułówaktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca