Processing...

Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
kwalifikacja pełna
8

Tytuł zawodowy/naukowy: Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia
Nie dotyczy
Dyplom ukończenia studiów II stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków MiędzynarodowychCentralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułówaktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca

#
DataUżytkownik
Brak wyników.