Processing...

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (Z.15.)
kwalifikacja cząstkowa
4

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa, należy kształcić się w szkole policealnej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii(brak wartości)(brak wartości)
22Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami(brak wartości)(brak wartości)
33Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca