Processing...

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (Z.7.)
kwalifikacja cząstkowa
4

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Posiadanie wykształcenia gimnazjalnego albo podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania świadectwa, należy kształcić się lub ukończyć szkołę policealną w danym zawodzie.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej(brak wartości)(brak wartości)
22Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej(brak wartości)(brak wartości)
33Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej(brak wartości)(brak wartości)
44Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej (brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca