Processing...

Technik technologii chemicznej (311603)
kwalifikacja pełna
4

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii chemicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego; 3) organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego; 4) wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (A.6.)
  • Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym (A.56.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć technikum w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie średnie i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono dana kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii chemicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego; 3) organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego; 4) wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy.(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo.(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne.(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów (brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik technologii chemicznej i innych (PKZ(A.d))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca