Processing...

Technik górnictwa odkrywkowego (311701)
kwalifikacja pełna
4

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót związanych z odwadnianiem górotworu i zwałowisk. 2) wykonywania robót związanych z udostępnianiem i urabianiem złoża. 3) wykonywania robót związanych z transportem nakładu i kopaliny. 4) wykonywania robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych. 5) organizowania i prowadzenia robót w górnictwie odkrywkowym. 6) rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (M.10.)
  • Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową (M.41.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć technikum w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie średnie i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono dana kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót związanych z odwadnianiem górotworu i zwałowisk. 2) wykonywania robót związanych z udostępnianiem i urabianiem złoża. 3) wykonywania robót związanych z transportem nakładu i kopaliny. 4) wykonywania robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych. 5) organizowania i prowadzenia robót w górnictwie odkrywkowym. 6) rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.

Wyświetlone 1-7 z 7.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy.(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo.(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne.(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów. (brak wartości)(brak wartości)
66 Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach:technik górnictwa odkrywkowego i innych (PKZ(M.a))(brak wartości)(brak wartości)
77 Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik górnictwa odkrywkowego i innych (PKZ(M.e)) (brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca