Processing...

Technik drogownictwa (311206)
kwalifikacja pełna
4

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych; 2) organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych; 3) prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych; 4) wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych; 5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32.)
  • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30.)
  • Wykonywanie robót drogowych (B.2.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć technikum lub szkołę policealną w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono dana kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych; 2) organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych; 3) prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych; 4) wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych; 5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Wyświetlone 1-8 z 8.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów (brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik drogownictwa i inne PKZ(B.a))(brak wartości)(brak wartości)
77Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik drogownictwa i inne (PKZ(B.c))(brak wartości)(brak wartości)
88Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik drogownictwa (PKZ(B.j))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca