Processing...

Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
kwalifikacja pełna
8

Tytuł zawodowy/naukowy: Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska
Nie dotyczy
Dyplom ukończenia studiów II stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Instytut Technologiczno-PrzyrodniczyCentralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułówaktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca