Processing...

Opiekunka dziecięca (325905)
kwalifikacja pełna
4

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej; 2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego; 3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka; 4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych; 5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (Z.11.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy ukończyć szkołę policealną w danym zawodzie.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej; 2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego; 3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka; 4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych; 5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)(brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca i innych PKZ(Z.a)(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca