Processing...

Plastyk (343204)
kwalifikacja pełna
5

Uczeń: 1) twórczo realizuje prace plastyczne, posługując się odpowiednimi środkami wyrazu, wyraża własną osobowość artystyczną; 2) wykonuje prace projektowe, wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności warsztatowe w zakresie obowiązkowych przedmiotów, zwłaszcza w zakresie nauczanej specjalności; 3) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących sztuk plastycznych, szczególnie w zakresie swojej specjalności; 4) umiejętnie i racjonalnie organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) stosuje przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 6) stosuje w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka w zakresie swojej specjalności; 7) stosuje terminy i pojęcia z zakresu sztuk plastycznych; 8) sporządza dokumentację projektową i wykonawczą w zakresie swojej specjalności; 9) dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze; 10) umiejętnie i racjonalnie organizuje własny warsztat pracy, analizuje swoje dokonania twórcze i warsztatowe oraz świadomie dokonuje zmian; 11) uczestniczy w wystawach i innych wydarzeniach artystycznych; 12) podejmuje wyzwania, biorąc udział w różnych konkursach i przeglądach; 13) dokonuje chronologicznego przeglądu dziejów sztuki oraz charakterystyki poszczególnych epok, stylów, tendencji i kierunków, a także twórczości poszczególnych artystów; 14) na podstawie analizy formalnej i treściowej dokonuje świadomej oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych dzieł sztuk plastycznych; formułuje własne sądy i opinie; 15) dba o własny rozwój, podnosi kwalifikacje i dąży do dalszego kształcenia, zdobywając wyższe umiejętności zawodowe; 16) zna podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności artystycznej; 17) wymienia i rozróżnia instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa związane ze swoim zawodem; 18) potrafi zainicjować i poprowadzić własną działalność artystyczną, a także planuje i podejmuje działania marketingowe z tym związane.
Nie dotyczy
Posiadanie wykształcenia gimnazjalnego albo podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć liceum plastyczne lub policealną szkołę plastyczną lub 2) posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo po ośmioletniej szkole podstawowej.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Uczeń: 1) twórczo realizuje prace plastyczne, posługując się odpowiednimi środkami wyrazu, wyraża własną osobowość artystyczną; 2) wykonuje prace projektowe, wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności warsztatowe w zakresie obowiązkowych przedmiotów, zwłaszcza w zakresie nauczanej specjalności; 3) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących sztuk plastycznych, szczególnie w zakresie swojej specjalności; 4) umiejętnie i racjonalnie organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) stosuje przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 6) stosuje w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka w zakresie swojej specjalności; 7) stosuje terminy i pojęcia z zakresu sztuk plastycznych; 8) sporządza dokumentację projektową i wykonawczą w zakresie swojej specjalności; 9) dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze; 10) umiejętnie i racjonalnie organizuje własny warsztat pracy, analizuje swoje dokonania twórcze i warsztatowe oraz świadomie dokonuje zmian; 11) uczestniczy w wystawach i innych wydarzeniach artystycznych; 12) podejmuje wyzwania, biorąc udział w różnych konkursach i przeglądach; 13) dokonuje chronologicznego przeglądu dziejów sztuki oraz charakterystyki poszczególnych epok, stylów, tendencji i kierunków, a także twórczości poszczególnych artystów; 14) na podstawie analizy formalnej i treściowej dokonuje świadomej oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych dzieł sztuk plastycznych; formułuje własne sądy i opinie; 15) dba o własny rozwój, podnosi kwalifikacje i dąży do dalszego kształcenia, zdobywając wyższe umiejętności zawodowe; 16) zna podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności artystycznej; 17) wymienia i rozróżnia instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa związane ze swoim zawodem; 18) działalność i marketing artystyczny.

Wyświetlone 1-37 z 37.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Efekty kształcenia wspólne dla zawodów artystycznych na koniec nauki w szkole II stopnia(brak wartości)(brak wartości)
22HISTORIA SZTUKI.(brak wartości)(brak wartości)
33RYSUNEK I MALARSTWO.(brak wartości)(brak wartości)
44RZEŹBA.(brak wartości)(brak wartości)
55PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU.(brak wartości)(brak wartości)
66PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE.(brak wartości)(brak wartości)
77PODSTAWY PROJEKTOWANIA.(brak wartości)(brak wartości)
88SPECJALNOŚĆ: aranżacja przestrzeni ---} SPECJALIZACJA: aranżacja wnętrz (brak wartości)(brak wartości)
99SPECJALNOŚĆ: aranżacja przestrzeni ---} SPECJALIZACJA: projektowanie przestrzeni wystawienniczej(brak wartości)(brak wartości)
1010SPECJALNOŚĆ: fotografia i film ---} SPECJALIZACJA: animacja filmowa.(brak wartości)(brak wartości)
1111SPECJALNOŚĆ: fotografia i film ---} SPECJALIZACJA: fotografia artystyczna.(brak wartości)(brak wartości)
1212SPECJALNOŚĆ: fotografia i film ---} SPECJALIZACJA: realizacja obrazu filmowego.(brak wartości)(brak wartości)
1313SPECJALNOŚĆ: fotografia i film ---} SPECJALIZACJA: realizacje intermedialne.(brak wartości)(brak wartości)
1414SPECJALNOŚĆ: formy rzeźbiarskie ---} SPECJALIZACJA: ceramika artystyczna.(brak wartości)(brak wartości)
1515SPECJALNOŚĆ: formy rzeźbiarskie ---} SPECJALIZACJA: kamieniarstwo artystyczne i sztukatorstwo.(brak wartości)(brak wartości)
1616SPECJALNOŚĆ: formy rzeźbiarskie ---} SPECJALIZACJA: kowalstwo artystyczne i metaloplastyka. (brak wartości)(brak wartości)
1717SPECJALNOŚĆ: formy rzeźbiarskie ---} SPECJALIZACJA: snycerstwo.(brak wartości)(brak wartości)
1818SPECJALNOŚĆ: formy rzeźbiarskie ---} SPECJALIZACJA: szkło artystyczne.(brak wartości)(brak wartości)
1919SPECJALNOŚĆ: formy rzeźbiarskie ---} SPECJALIZACJA: techniki rzeźbiarskie.(brak wartości)(brak wartości)
2020SPECJALNOŚĆ: formy użytkowe – wzornictwo ---} SPECJALIZACJA: projektowanie wyrobów artystycznych.(brak wartości)(brak wartości)
2121SPECJALNOŚĆ: formy użytkowe – wzornictwo ---} SPECJALIZACJA: lutnictwo artystyczne.(brak wartości)(brak wartości)
2222SPECJALNOŚĆ: formy użytkowe – wzornictwo ---} SPECJALIZACJA: meblarstwo artystyczne.(brak wartości)(brak wartości)
2323SPECJALNOŚĆ: formy użytkowe – wzornictwo ---} SPECJALIZACJA: projektowanie ubioru.(brak wartości)(brak wartości)
2424SPECJALNOŚĆ: formy użytkowe – wzornictwo ---} SPECJALIZACJA: projektowanie zabawek.(brak wartości)(brak wartości)
2525SPECJALNOŚĆ: formy użytkowe – wzornictwo ---} SPECJALIZACJA: tkanina artystyczna.(brak wartości)(brak wartości)
2626SPECJALNOŚĆ: formy użytkowe – wzornictwo ---} SPECJALIZACJA: jubilerstwo.(brak wartości)(brak wartości)
2727SPECJALNOŚĆ: techniki graficzne ---} SPECJALIZACJA projektowanie graficzne.(brak wartości)(brak wartości)
2828SPECJALNOŚĆ: techniki graficzne ---} SPECJALIZACJA publikacje multimedialne.(brak wartości)(brak wartości)
2929SPECJALNOŚĆ: techniki graficzne ---} SPECJALIZACJA techniki druku artystycznego.(brak wartości)(brak wartości)
3030SPECJALNOŚĆ: techniki malarskie ---} SPECJALIZACJA: tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze.(brak wartości)(brak wartości)
3131SPECJALNOŚĆ: techniki malarskie ---} SPECJALIZACJA: mural.(brak wartości)(brak wartości)
3232SPECJALNOŚĆ: techniki malarskie ---} SPECJALIZACJA: witraż.(brak wartości)(brak wartości)
3333SPECJALNOŚĆ: techniki renowacyjne ---} SPECJALIZACJA: renowacja elementów architektury.(brak wartości)(brak wartości)
3434SPECJALNOŚĆ: techniki renowacyjne ---} SPECJALIZACJA: renowacja mebli i wyrobów snycerskich.(brak wartości)(brak wartości)
3535SPECJALNOŚĆ: techniki scenograficzne ---} SPECJALIZACJA: charakteryzacja i wizaż.(brak wartości)(brak wartości)
3636SPECJALNOŚĆ: techniki scenograficzne ---} SPECJALIZACJA: modelatorstwo i dekoratorstwo.(brak wartości)(brak wartości)
3737SPECJALNOŚĆ: techniki scenograficzne ---} SPECJALIZACJA: stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku.(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom ukończenia szkoły artystycznej i uzyskania tytułu zawodowego
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca