Processing...

Aktor cyrkowy (343502)
kwalifikacja pełna
5

Uczeń: 1) twórczo realizuje podjęte wyzwania artystyczne; 2) wykazuje wysoką sprawność fizyczną i psychomotoryczną; 3) wierzy w siebie, jest świadomy swoich możliwości, dąży do samorealizacji; 4) zna zasady posługiwania się różnymi rekwizytami i przyborami; 5) przyjmuje odpowiedzialną postawę za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz współpartnerów; 6) jest odporny na stres i przygotowany do pracy w trudnych i zmiennych warunkach; 7) udziela pomocy innym uczniom i odnosi się z szacunkiem do nestorów sztuki cyrkowej.
Nie dotyczy
Posiadanie wykształcenia gimnazjalnego albo podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć szkołę sztuki cyrkowej lub 2) posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo po ośmioletniej szkole podstawowej.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Uczeń: 1) twórczo realizuje podjęte wyzwania artystyczne; 2) wykazuje wysoką sprawność fizyczną i psychomotoryczną; 3) wierzy w siebie, jest świadomy swoich możliwości, dąży do samorealizacji; 4) zna zasady posługiwania się różnymi rekwizytami i przyborami; 5) przyjmuje odpowiedzialną postawę za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz współpartnerów; 6) jest odporny na stres i przygotowany do pracy w trudnych i zmiennych warunkach; 7) udziela pomocy innym uczniom i odnosi się z szacunkiem do nestorów sztuki cyrkowej.

Wyświetlone 1-11 z 11.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Efekty kształcenia wspólne dla zawodów artystycznych na koniec nauki w szkole II stopnia(brak wartości)(brak wartości)
22HISTORIA CYRKU.(brak wartości)(brak wartości)
33PODSTAWY CHARAKTERYZACJI.(brak wartości)(brak wartości)
44SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA.(brak wartości)(brak wartości)
55AKROBATYKA.(brak wartości)(brak wartości)
66EKWILIBRYSTYKA.(brak wartości)(brak wartości)
77ELEMENTY GRY AKTORSKIEJ.(brak wartości)(brak wartości)
88GIMNASTYKA.(brak wartości)(brak wartości)
99PANTOMIMA.(brak wartości)(brak wartości)
1010TECHNIKI TANECZNE.(brak wartości)(brak wartości)
1111ŻONGLERKA.(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom ukończenia szkoły artystycznej i uzyskania tytułu zawodowego
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca