Processing...

Aktor scen muzycznych (343601)
kwalifikacja pełna
5

Uczeń: 1) posługuje się terminologią właściwą dla danego projektu artystycznego; 2) twórczo wykonuje powierzone mu zadania, realizując koncepcję reżysera; 3) świadomie stosuje w praktyce zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności; 4) wartościuje różne projekty artystyczne; 5) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących swojej specjalizacji; 6) ocenia i koryguje własny rozwój zawodowy; 7) wybiera repertuar odpowiedni do swoich predyspozycji i możliwości artystycznych; 8) posiada umiejętność koncentracji i radzi sobie z tremą; 9) bierze udział w przeglądach, konkursach i castingach; 10) zachowuje kondycję i dyspozycję zawodową; 11) zna zasady obowiązujące na rynku pracy; 12) przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy ukończyć policealną szkołę muzyczną.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Uczeń: 1) posługuje się terminologią właściwą dla danego projektu artystycznego; 2) twórczo wykonuje powierzone mu zadania, realizując koncepcję reżysera; 3) świadomie stosuje w praktyce zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności; 4) wartościuje różne projekty artystyczne; 5) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących swojej specjalizacji; 6) ocenia i koryguje własny rozwój zawodowy; 7) wybiera repertuar odpowiedni do swoich predyspozycji i możliwości artystycznych; 8) posiada umiejętność koncentracji i radzi sobie z tremą; 9) bierze udział w przeglądach, konkursach i castingach; 10) zachowuje kondycję i dyspozycję zawodową; 11) zna zasady obowiązujące na rynku pracy; 12) przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej.

Wyświetlone 1-12 z 12.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Efekty kształcenia wspólne dla zawodów artystycznych na koniec nauki w szkole II stopnia(brak wartości)(brak wartości)
22GRA AKTORSKA.(brak wartości)(brak wartości)
33ŚPIEW.(brak wartości)(brak wartości)
44TANIEC.(brak wartości)(brak wartości)
55WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII DZIEDZINY.(brak wartości)(brak wartości)
66CHARAKTERYZACJA.(brak wartości)(brak wartości)
77UMUZYKALNIENIE.(brak wartości)(brak wartości)
88Specjalność wokalno-aktorska ---} PIOSENKA AKTORSKA.(brak wartości)(brak wartości)
99Specjalność wokalno-aktorska ---} WIERSZ.(brak wartości)(brak wartości)
1010Specjalność wokalno-aktorska ---} PROZA.(brak wartości)(brak wartości)
1111Specjalność wokalno-baletowa ---} STEP.(brak wartości)(brak wartości)
1212Specjalność wokalno-baletowa ---} PANTOMIMA.(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom ukończenia szkoły artystycznej i uzyskania tytułu zawodowego
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca