Processing...

Muzyk (343602)
kwalifikacja pełna
5

Uczeń: 1) szanuje dziedzictwo kulturowe własnego i innych narodów; 2) przestrzega zasad kultury i etyki, prawa autorskiego oraz innych aktów prawnych związanych z ochroną dóbr kultury; 3) zna historię dziedziny artystycznej, w obszarze której działa; 4) posiada wiedzę niezbędną do prawidłowej realizacji zadań praktycznych w dziedzinie artystycznej, którą reprezentuje; 5) zna związki między swoją i innymi dziedzinami sztuki; 6) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym; 7) prezentuje swoje dokonania; 8) kreatywnie realizuje zadania, wykazując się wrażliwością artystyczną; 9) potrafi ocenić jakość wykonywanych zadań; 10) realizuje indywidualnie i zespołowo zadania i projekty artystyczne w zakresie wyuczonej specjalności; 11) pracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań, biorąc współodpowiedzialność za efekt końcowy wspólnej pracy; 12) nawiązuje kontakty i współpracuje z muzykami zespołu; 13) buduje relacje oparte na zaufaniu; 14) prezentuje aktywną postawę w działaniu; 15) potrafi organizować swoją pracę; 16) dba o bezpieczne i higieniczne warunki swojej pracy oraz o kondycję fizyczną i zdrowie; 17) konsekwentnie dąży do celu; 18) przewiduje skutki podejmowanych działań; 19) stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem, w szczególności z tremą; 20) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 21) wyszukuje, dokonuje wyboru i oceny informacji zawartych w różnych tekstach kultury; 22) wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną w realizacji zadań artystycznych do pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności; 23) jest przygotowany do kontynuowania nauki; 24) pracuje nad własnym rozwojem artystycznym i zawodowym; 25) potrafi świadomie określić swoje możliwości.
Nie dotyczy
Wymagana podbudowa szkoły muzycznej.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć szkołę muzyczną lub policealną szkołę muzyczną lub 2) posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo po ośmioletniej szkole podstawowej.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Uczeń: 1) szanuje dziedzictwo kulturowe własnego i innych narodów; 2) przestrzega zasad kultury i etyki, prawa autorskiego oraz innych aktów prawnych związanych z ochroną dóbr kultury; 3) zna historię dziedziny artystycznej, w obszarze której działa; 4) posiada wiedzę niezbędną do prawidłowej realizacji zadań praktycznych w dziedzinie artystycznej, którą reprezentuje; 5) zna związki między swoją i innymi dziedzinami sztuki; 6) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym; 7) prezentuje swoje dokonania; 8) kreatywnie realizuje zadania, wykazując się wrażliwością artystyczną; 9) potrafi ocenić jakość wykonywanych zadań; 10) realizuje indywidualnie i zespołowo zadania i projekty artystyczne w zakresie wyuczonej specjalności; 11) pracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań, biorąc współodpowiedzialność za efekt końcowy wspólnej pracy; 12) nawiązuje kontakty i współpracuje z muzykami zespołu; 13) buduje relacje oparte na zaufaniu; 14) prezentuje aktywną postawę w działaniu; 15) potrafi organizować swoją pracę; 16) dba o bezpieczne i higieniczne warunki swojej pracy oraz o kondycję fizyczną i zdrowie; 17) konsekwentnie dąży do celu; 18) przewiduje skutki podejmowanych działań; 19) stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem, w szczególności z tremą; 20) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 21) wyszukuje, dokonuje wyboru i oceny informacji zawartych w różnych tekstach kultury; 22) wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną w realizacji zadań artystycznych do pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności; 23) jest przygotowany do kontynuowania nauki; 24) pracuje nad własnym rozwojem artystycznym i zawodowym; 25) potrafi świadomie określić swoje możliwości.

Wyświetlone 1-80 z 80.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Efekty kształcenia wspólne po zakończeniu nauki w szkole muzycznej II stopnia(brak wartości)(brak wartości)
22Efekty kształcenia wspólne dla zawodów artystycznych na koniec nauki w szkole II stopnia(brak wartości)(brak wartości)
33Efekty kształcenia wspólne po zakończeniu nauki w szkole muzycznej II stopnia w specjalności: Lutnictwo(brak wartości)(brak wartości)
44Efekty kształcenia wspólne po zakończeniu nauki w szkole muzycznej II stopnia w specjalności: Instrumentalistyka Jazzowa.(brak wartości)(brak wartości)
55Efekty kształcenia wspólne po zakończeniu nauki w szkole muzycznej II stopnia w specjalności: Instrumentalistyka.(brak wartości)(brak wartości)
66Efekty kształcenia wspólne po zakończeniu nauki w szkole muzycznej II stopnia w specjalności: Wokalistyka.(brak wartości)(brak wartości)
77Efekty kształcenia wspólne po zakończeniu nauki w szkole muzycznej II stopnia w specjalności: Wokalistyka Jazzowa.(brak wartości)(brak wartości)
88Efekty kształcenia wspólne po zakończeniu nauki w szkole muzycznej II stopnia w specjalności: Rytmika(brak wartości)(brak wartości)
99FORMY MUZYCZNE.(brak wartości)(brak wartości)
1010HARMONIA.(brak wartości)(brak wartości)
1111HARMONIA JAZZOWA Z PODSTAWAMI IMPROWIZACJI.(brak wartości)(brak wartości)
1212HISTORIA MUZYKI.(brak wartości)(brak wartości)
1313HISTORIA JAZZU Z LITERATURĄ.(brak wartości)(brak wartości)
1414KSZTAŁCENIE SŁUCHU.(brak wartości)(brak wartości)
1515LITERATURA MUZYCZNA.(brak wartości)(brak wartości)
1616ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT.(brak wartości)(brak wartości)
1717SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA CHÓR.(brak wartości)(brak wartości)
1818SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA. FORTEPIAN(brak wartości)(brak wartości)
1919SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA. IMPROWIZACJA ORGANOWA(brak wartości)(brak wartości)
2020SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA.ORKIESTRA SYMFONICZNA(brak wartości)(brak wartości)
2121SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA. ZESPÓŁ KAMERALNY(brak wartości)(brak wartości)
2222SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA. AKORDEON (brak wartości)(brak wartości)
2323SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA. ALTÓWKA(brak wartości)(brak wartości)
2424SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA. FAGOT(brak wartości)(brak wartości)
2525SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA. FLET(brak wartości)(brak wartości)
2626SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. FORTEPIAN.(brak wartości)(brak wartości)
2727SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. GITARA.(brak wartości)(brak wartości)
2828SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. HARFA PEDAŁOWA.(brak wartości)(brak wartości)
2929SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. KLARNET.(brak wartości)(brak wartości)
3030SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. KLAWESYN.(brak wartości)(brak wartości)
3131SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. KONTRABAS.(brak wartości)(brak wartości)
3232SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. OBÓJ. (brak wartości)(brak wartości)
3333SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. ORGANY.(brak wartości)(brak wartości)
3434SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. PERKUSJA. (brak wartości)(brak wartości)
3535SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. PUZON.(brak wartości)(brak wartości)
3636SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. SAKSOFON.(brak wartości)(brak wartości)
3737SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. SKRZYPCE.(brak wartości)(brak wartości)
3838SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. TRĄBKA.(brak wartości)(brak wartości)
3939SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. TUBA.(brak wartości)(brak wartości)
4040SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. WALTORNIA.(brak wartości)(brak wartości)
4141SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTKA. WIOLONCZELA.(brak wartości)(brak wartości)
4242SPECJALIZACJA INSTRUMENTALISTYKA. SAKSHORN.(brak wartości)(brak wartości)
4343SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. BIG BAND.(brak wartości)(brak wartości)
4444SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. COMBO (zespół jazzowy).(brak wartości)(brak wartości)
4545SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA.ĆWICZENIA RYTMICZNE.(brak wartości)(brak wartości)
4646SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. FORTEPIAN OBOWIĄZKOWY JAZZOWY.(brak wartości)(brak wartości)
4747SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. AKORDEON JAZZOWY.(brak wartości)(brak wartości)
4848SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. FLET JAZZOWY.(brak wartości)(brak wartości)
4949SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. FORTEPIAN JAZZOWY.(brak wartości)(brak wartości)
5050SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. GITARA JAZZOWA.(brak wartości)(brak wartości)
5151SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. GITARA BASOWA JAZZOWA.(brak wartości)(brak wartości)
5252SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. KLARNET JAZZOWY.(brak wartości)(brak wartości)
5353SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. KONTRABAS JAZZOWY.(brak wartości)(brak wartości)
5454SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. PERKUSJA JAZZOWA.(brak wartości)(brak wartości)
5555SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. PUZON JAZZOWY.(brak wartości)(brak wartości)
5656SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. SAKSOFON JAZZOWY.(brak wartości)(brak wartości)
5757SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. SKRZYPCE JAZZOWE.(brak wartości)(brak wartości)
5858SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. TRĄBKA JAZZOWA.(brak wartości)(brak wartości)
5959SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA. WIBRAFON JAZZOWY.(brak wartości)(brak wartości)
6060SPECJALNOŚĆ LUTNICTWO. AKUSTYKA LUTNICZA.(brak wartości)(brak wartości)
6161SPECJALNOŚĆ LUTNICTWO. HISTORIA SZTUKI LUTNICZEJ.(brak wartości)(brak wartości)
6262SPECJALNOŚĆ LUTNICTWO. KOREKTA LUTNICZA.(brak wartości)(brak wartości)
6363SPECJALNOŚĆ LUTNICTWO. PROJEKTOWANIE I MODELOWANIE.(brak wartości)(brak wartości)
6464SPECJALNOŚĆ LUTNICTWO. SKRZYPCE lub inny instrument lutniczy.(brak wartości)(brak wartości)
6565SPECJALNOŚĆ LUTNICTWO. (brak wartości)(brak wartości)
6666SPECJALNOŚĆ RYTMIKA. FORTEPIAN.(brak wartości)(brak wartości)
6767SPECJALNOŚĆ RYTMIKA. IMPROWIZACJA FORTEPIANOWA.(brak wartości)(brak wartości)
6868SPECJALNOŚĆ RYTMIKA. METODYKA NAUCZANIA RYTMIKI.(brak wartości)(brak wartości)
6969SPECJALNOŚĆ RYTMIKA.TECHNIKA RUCHU.(brak wartości)(brak wartości)
7070SPECJALNOŚĆ RYTMIKA.(brak wartości)(brak wartości)
7171SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA. DYKCJA I RECYTACJA.(brak wartości)(brak wartości)
7272SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA. ELEMENTY GRY AKTORSKIEJ(brak wartości)(brak wartości)
7373SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA. FORTEPIAN DLA WOKALISTÓW.(brak wartości)(brak wartości)
7474SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA.ZESPÓŁ WOKALNY.(brak wartości)(brak wartości)
7575SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA. ŚPIEW.(brak wartości)(brak wartości)
7678SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA JAZZOWA.ĆWICZENIA RYTMICZNE.(brak wartości)(brak wartości)
7779SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA JAZZOWA. DYKCJA Z RECYTACJĄ(brak wartości)(brak wartości)
7880SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA JAZZOWA. EMISJA GŁOSU.(brak wartości)(brak wartości)
7981SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA JAZZOWA. FORTEPIAN DLA WOKALISTÓW.(brak wartości)(brak wartości)
8082SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA JAZZOWA. ŚPIEW.(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca