Processing...

Monter kadłubów okrętowych (721402)
kwalifikacja pełna
3

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter kadłubów okrętowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania obróbki blach i profili hutniczych; 2) prefabrykowania i montowania kadłuba okrętu; 3) wykonywania operacji transportowych w procesie budowy kadłuba okrętu; 4) przygotowywania kadłuba okrętu oraz urządzeń do wodowania; 5) wykonywania prac remontowych kadłuba okrętu.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze zawodowe (zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych) oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Montaż i remont kadłuba okrętu (M.23.)
  • Wykonywanie elementów kadłuba okrętu (M.22.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć zasadniczą szkołę zawodową w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikacje zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter kadłubów okrętowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania obróbki blach i profili hutniczych; 2) prefabrykowania i montowania kadłuba okrętu; 3) wykonywania operacji transportowych w procesie budowy kadłuba okrętu; 4) przygotowywania kadłuba okrętu oraz urządzeń do wodowania; 5) wykonywania prac remontowych kadłuba okrętu.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(M.a.))(brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(M.i))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca