Processing...

Optyk-mechanik (731104)
kwalifikacja pełna
3

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie optyk-mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu; 2) wykonywania elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych; 3) wykonywania montażu elementów układów i przyrządów optycznych; 4) wykonywania napraw elementów układów i przyrządów optycznych.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze zawodowe (zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych) oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  • Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (M.14.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć zasadniczą szkołę zawodową w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikacje zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie optyk-mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu; 2) wykonywania elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych; 3) wykonywania montażu elementów układów i przyrządów optycznych; 4) wykonywania napraw elementów układów i przyrządów optycznych.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
23Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
34Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
42Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
55Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(M.a.))(brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(M.f))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-3 z 3.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie lub świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca