Processing...

Zegarmistrz (731106)
kwalifikacja pełna
3

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie zegarmistrz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania przyczyn nieprawidłowości pracy zegarów i zegarków; 2) wykonywania napraw zegarów i zegarków; 3) wykonywania konserwacji i regulacji zegarów i zegarków.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze zawodowe (zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych) oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  • Naprawa zegarów i zegarków (M.13.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć zasadniczą szkołę zawodową w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikacje zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie zegarmistrz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania przyczyn nieprawidłowości pracy zegarów i zegarków; 2) wykonywania napraw zegarów i zegarków; 3) wykonywania konserwacji i regulacji zegarów i zegarków.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
16Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie (PKZ(E.f))(brak wartości)(brak wartości)
21Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
32Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
43Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
54Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
65Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(M.a.))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-9 z 9.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny
9Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie lub świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca